1 logo-min

1 google1 Appstore

 

mi_2 title
mi_2 tablet

 

mi_3 title

 

mi_3 pic

מודעות לצלילים שמהם מורכבות המילים

מחקרים מוכיחים שמודעות פונולוגית טובה היא הבסיס לרכישת קריאה וכתיבה.
ילדים שיודעים לומר מהו הצליל הפותח והסוגר של מילה, ירכשו את הקריאה בקלות רבה יותר!
ילדים שיודעים לפרק את המילה לצלילים, ידעו לכתוב את המילה כפי שצריך!

mi_4

mi_5 title

 

 

 

 

 

כיצד לעזור לילדים לקרוא ולכתוב?

מקשיבים לצלילים, מצליחים לקרוא!
מודעות פונולוגית, מוכנות לקריאה וכתיבה.
משחקים בצלילים, מתקדמים למילים.

 

mi_7 pic

 

 

 

 

mi_6 title

 

 

רונית אורי פירסטטר

אם לשני ילדים מקסימים ומורת שילוב בעלת ניסיון רב בהוראת
קריאה וכתיבה. אני מאבחנת דידקטית בהכשרתי וכותבת ספרי
לימוד, בעיקר בתחום השפה.